Generalforsamling 2024

IOLR holder generalforsamling mandag d. 13/5-2024 kl 19:00

Adr:

Parkvej 47

4800 Nykøbing F

Dagsorden:

              1.  Valg af to stemmetællere

              2. Valg af dirigent

              3.  Bestyrelsens beretning

              4.  Godkendelse af regnskab

              5.  Drøftelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

              6.  Indkomne forslag

              7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

              8.  Valg af to revisorer

              9.  Eventuelt

OBS! Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden datoen for generalforsamlingen.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *