Generalforsamling 2024

IOLR holder generalforsamling mandag d. 13/5-2024 kl 19:00 Adr: Parkvej 47 4800 Nykøbing F Dagsorden:               1.  Valg af to stemmetællere               2. Valg af dirigent               3.  Bestyrelsens beretning               4.  Godkendelse af regnskab               5.  Drøftelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent               6.  Indkomne forslag               7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter               8.  Valg af to revisorer               9.  Eventuelt OBS! Forslag, …