Velkommen til IOLR

Idestrup & Omegns LokalRåds formål er: At samarbejde om fælles interesser for Idestrup og omegn, indadtil og udadtil. At fremme udviklingen i området, socialt, kulturelt og økonomisk. At understøtte bosætning, foreningsliv og erhvervsliv i området. At lægge særlig vægt på initativer, der gavner børn og unge i området. At styrke samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, myndigheder …